Svenska frankoetiketter 1981-2004

Gunnar Dahlstrand

År 1981 slopades försändelseslaget trycksaker i inrikes posttrafik. Det innebar att portot för bl.a. böcker höjdes kraftigt. Från september 1981 kunde mindre företag ingå avtal med postverket för att få rabatt på portot. För att betala detta lägre porto användes särskilda frankoetiketter, som var i bruk fram till december 2004. Exponatet dokumenterar dessa etiketter och de regler som gällde för användningen. En tidigare version av exponatet ställdes ut på Postex 2020. Här visas den uppdaterade version som skulle varit med på Nordia 2020. Exponatet visas som pdf-fil.