Svenska frankostämplar

Gunnar Dahlstrand

Frankostämpling infördes i Sverige år 1926 och innebar ett nytt sätt för framförallt företag med större postmängder att betala portot. Detta exponat dokumenterar de två äldsta typerna av frankostämplar, modell 1926 och modell 1944. Vi får se stämpelavtryck från maskiner av olika fabrikat, på klipp och på olika typer av försändelser, men också provtryck, förslagsstämplar och annat relaterat material. Version: Nordia 2020.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6