Sverige – förfalskningar

Expertrådet

Här visas ett urval på tre ramar från Expertrådets förfalskningssamling. Den första ramen visar en blandning av förfalskade svenska frimärken, falska eller ritade stämplar, falska påtryck och falska brev. Den andra och tredje ramen visar så kallade ”Steinbergbrev” – klassiska och mycket vackra svenska brev som dök upp på marknaden i början av 1970-talet och så småningom visade sig vara förfalskade. Expertrådet är en arbetsgrupp för frågor om attestskrivning och hanteringen av reparerat och förfalskat filatelistiskt material, tillsatt av Sveriges Filatelistförbund och Sveriges Frimärkshandlarförbund.

Ram 1

Ram 2

Ram 3