Sverige lågvalörer 1892–1919

Sven-Erik Holmedal

Exponatet presenterar de två första svenska frimärksutgåvorna med enbart lågvalörer – tvåfärgad siffertyp och lilla riksvapnet. Dessa frimärken användes framförallt som kompletteringsvalörer men förekommer också som singelfrankering på trycksaker. Exponatet innehåller provtryck av olika slag, stämplade och ostämplade frimärken, nyanser, varianter och användning på försändelser. (Version Norrphil 2022)

Exponatet visas som en pdf-fil.