Sverige och Kongokrisen 1960–1964

Joel Yrlid

Detta open-exponat berättar om svenska FN-anställda och missionärer som mellan 1960 och 1964 arbetade i Kongo-Kinshasa. Exponatet visas i pdf-format. (Version NorrPhil 2022)

Hela exponatet (stor fil) • Ram 1-2Ram 3-4Ram 5-6Ram 7-8

Svenska samlare känner till Kongokrisen genom den svenska FN-bataljonen i Kongo, som hade eget postkontor och kunde använda svenska frimärken och militärbrev.