Oscar II – Sveriges första porträttfrimärken

Tobias Rein

Fokus för detta exponat är de frimärken med Oscar II:s porträtt som utgavs i Sverige under en period runt det förra sekelskiftet.  I exponatet beskrivs och illustreras bakgrunden till utgåvorna, provtryck, de utgivna märkena i nyanser ostämplat och stämplat, användningar på försändelse, exempel på olika typer av makuleringar, och slutligen varianter.  Denna version av exponatet, som fortfarande är under uppbyggnad, omfattar fem ramar och ställdes ut på Postex 2019.

Hela exponatetRam 1Ram 2Ram 3Ram 4Ram 5