Sverige – Tjänsteförsändelser 1920-1990

Valter Skenhall

Den officiella posten kan delas in i tre perioder: före frimärkstid fram till 1873, frimärkstid 1874 – 1920 och efter frimärkstid 1920 – 1990. Syftet med detta exponat är att visa den tredje perioden av den officiella posten. Från den 1 juli 1920 skulle tjänsteförsändelser inte frankeras, dock med undantag av utrikes försändelser, som skulle frankeras med vanliga frimärken fram till 1966. För en försändelse skulle två villkor uppfyllas: frankeringsbeteckning och en identifierbar avsändare. Frankeringsbeteckningarna är 9 olika, vilket framgår av synopsis och kapitel 1.5. För att förstå exponatet rekommenderas att först läsa synopsis och 1:a bladet och sedan efter hand varje kapitels inledning. (Version Hallfrim 2016)
(Synopsis, 2 sidor, ligger sist / red. för Netex)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8

Synopsis