Swedish Crash Mail 1895–1975

Ulf Ekenstierna

Kraschpost handlar om post som varit inblandad i olyckshändelser på vägen från mottagare till adressat, och där olyckan är kopplad till de transportmedel som användes för att befordra posten. Detta exponat visar kraschpost till, från och inom Sverige som fraktats med båt, tåg eller flyg. Förlista båtar, tågolyckor och flygkrascher ger upphov till intressant posthistoria men berättar också om transporternas utveckling i samhället. (Version Stockholmia 2019)

Exponatet visas som en pdf-fil.

Ett brev från USA till Sverige år 1910 har skadats vid brand i en tågvagn på väg från Paris till Jeumont i Frankrike, och fått en förklarande etikett från det svenska postverket.