Swedish Crown Mail Cancellations 1720–1873

Ulf Stenquist

I Sverige fanns länge två parallella postsystem – den allmänna posten (Kungliga Postverket) och kronoposten. Kronoposten var organiserad länsvis och hanterade tjänstepost mellan olika myndigheter och ämbetsmän. Den var verksam från 1620 till årsskiftet 1873/74, då postverket tog över. Runt år 1720 började särskilda kronopoststämplar användas. Här visas ett utdrag ur en större utställningssamling med sådana stämplar.