Swedish Postal Rates 1920-1970

Kjell Nilson

Målsättningen med exponatet är att visa alla typer av postala försändelser och posttjänster som betalades med frimärken under perioden 1920-1970, samt att visa hur porton och avgifter förändrades under dessa 50 år. Om möjligt visas försändelser och blanketter med singelfrankeringar. (Version New York 2016)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8