Test 01

Syfte: Testa att ladda upp ett galleri från bildfiler.

Ram 1