The Postal History of the Postcard in Sweden 1872-1911

Tomas Karlsson

Brevkort infördes i Sverige 1872. Exponatet behandlar brevkort som postal tjänst från starten och 40 år framåt. Här presenteras de fem ramar som kommer att ställas ut på MALMEX 2018 som PDF-filer. Nytt jämfört med tidigare version är att monteringen är på engelska, grafiska profilen är ny och monteringen är mera kompakt, ofta med tre brevkort per blad. Innehållsförteckning: