The Queen’s Letters

Kent Ryen

Open-exponatet The Queen’s Letters – Royal Confessions to a Lifelong Friend berättar historien om de så kallade ”drottningbreven” – en korrespondens från åren 1850–1871 mellan drottning Louise av Sverige och hennes tidigare guvernant, bosatt i Nederländerna. Korrespondensen innehåller en mängd förfilateli-, skilling- och vapenbrev som är av stort posthistoriskt intresse. Dessutom är korrespondensen förstås av allmänt historiskt intresse. I exponatet visas ett urval av försändelser (kuvert och brevinnehåll) tillsammans med illustrationer och föremål från tiden. Version: Trelleborg 2023. Exponatet visas som en pdf-fil.

Kent Ryen har också, tillsammans med Tomas Bjäringer, skrivit en bok om drottningbreven, som innehåller en kartläggning av kända brev och en fördjupad historieskrivning.