Swedish Postal History 1939-1948 – The Swedish Mail and the War

Kjell Nilson

Detta exponat baseras på omfattande posthistoriska studier med fokus på postala noteringar och befordringsvägar under denna period. Här visas såväl inrikes post som försändelser till utlandet och några exempel på post till Sverige. Exponatet visar hur kriget påverkade postens kunder, hur postbefordran påverkades av skeendena, främmande länders censur av svensk post, den hemliga censurens olika skepnader i Sverige, hur post returnerades då gränserna var stängda och andra krigets följder. (Version London 2022)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8