Swedish Postal History 1939-1948 – The Swedish Mail and the War

Kjell Nilson

Detta exponat baseras på omfattande posthistoriska studier med fokus på postala noteringar och befordringsvägar under denna period. Här visas såväl inrikes post som försändelser till utlandet och några exempel på post till Sverige. Exponatet visar hur kriget påverkade postens kunder, hur postbefordran påverkades av skeendena, främmande länders censur av svensk post, den hemliga censurens olika skepnader i Sverige, hur post returnerades då gränserna var stängda och andra krigets följder. Version IBRA 2023. Exponatet visas som en pdf-fil.

Under kriget bröts ofta postförbindelserna mellan krigförande länder. Ett sätt att ändå få fram post var att sända den via en ”under cover-adress” i ett tredje, neutralt land. En känd sådan adress var reseföretaget Thomas Cooks postbox 506 i Lissabon, som användes för att sända post till och från Storbritannien. Detta brev är ett av två kända från Sverige som gått via denna postbox.