Thule 1935–1937

Claes Hederstierna

Avsikten med detta exponat är att visa, genom den senaste forskningen och rönen, hur dessa märken bör uppställas. Vidare vill jag visa dessa frimärkens framställning och produktion, mer framträdande varianter och varians i perforering. Här visas också de båda stämplarna som använts, dess skillnader och hur efterstämplade märken kan urskiljas. (Version Hallfrim 2016) Not: På blad 5-6 visades ett helark av 10-öresvalören, som tyvärr inte gick att scanna.