Tjänstefrimärken i litet format 1910-1919

Lennart Hultgren

Under åren 1910 till 1919 utgavs tjänstefrimärken i ett mindre format än tidigare, i valörer från 1 öre till 5 kronor.  Exponatet visar först olika gravyrprover och färgprover, och därefter presenteras de olika utgivna valörerna inklusive vattenmärkesvarianter och postala användningar.  Både primärt avsedda och mer sällsynta användningar på försändelser ingår. Hela exponatet visas som pdf-fil. (Version Eslövia 2021)