Lokalpost i PMR (Transdniesterrepubliken)

Arnold Boström

Ett omstritt och plågat geografiskt område får en del av sin historia berättad genom studier av lokalposten.