Tre svenska bruksserier

Sören Eklöw

Exponatet visar de tre frimärksserierna Tre kronor (1939-69), Hällristningar (1954-64) och Postens emblem (1985-87). Stämplade och ostämplade frimärken, i förekommande fall nyanser och varianter, samt ett stort antal försändelser och blanketter som belyser frimärkenas postala användning.