Uppsala är bäst – eller åtminstone riktigt bra!

Sten-Anders Smeds

”Uppsala är bäst”, heter det i Wennerbergs ”Gluntarne” – kan det stämma? Detta motivexponat är ett filatelistiskt försök att reda ut hur det förhåller sig. (Version Malmex 2018)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5