Västmanlands första poststämplar

Jan-Ove Brandt

De första poststämplarna som sändes ut till landets alla postkontor var rakstämplar, som infördes år 1819. År 1830 ersattes de av runda så kallade bågstämplar. Exponatet visar rak- och bågstämplar från de postkontor som vid denna tid fanns i Västmanland – Arboga, Köping, Sala, Strömsholm och Västerås. Exponatet visas som en pdf-fil.

Brev med rakstämpel från Arboga till Stockholm år 1829. Portot för brevet var 4 skilling.