Viking Time

Gunnar Dahlvig

Viking Time i nusvensk tunga, en skröna i OPEN-klass om ett vikingatida nyhetsmagasin med TIME Magazine som förebild. Sanningshalten kan här och var vara tvivelaktig, minst sagt, och myllret av fejknyheter och alternativa fakta bör granskas med ett stort mått av misstro. Pålitliga och mångguldbelönade vittnen hävdar att detta torde vara den mest sevärda och minnesvärda samlingen i Sveriges filatelistiska utställningsvärld. Bedöm själv! Denna version av Viking Time är scannad år 2015 och ställdes ut i inbjuden klass vid Hallfrim 2016. En separat pdf-fil beskriver vilka olika typer av material som används.

Gunnar Dahlvig (1929–2020) var ordförande för Svenska Motivsamlare SMS 1976–1988 och därefter föreningens hedersordförande. SMS kan här på Netex visa Gunnars exponat med tillåtelse från hans familj, vilket föreningen är mycket tacksam över. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6