à, et, och, & – och andra indikatorer på post i lösväska/postväska

Giselher Naglitsch

Exponatet visar ett antal element i adresser som antyder att adressaten ägde, eller hade andel i, en lösväska/postväska. Gårdar, företag och ibland hela socknar som hade långt till närmaste postkontor kunde sluta avtal med postmästaren om att få sin post lagd i en egen väska, som sedan kunde hämtas av någon betrodd person. I slutet av 1800-talet fanns mellan 3 500 och 4 000 sådana väskor runt om i Sverige.