Välkommen till NETEX!

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Sveriges Filatelist-Förbund och är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om NETEX.

NETEX blir medlemsförmån för SFF-utställare
SFF:s förbundsstyrelse har beslutat att ta bort utställaravgiften på NETEX för medlemmar i Sveriges Filatelistförbund. Det innebär att medlemmar som ställer ut på jurybedömda utställningar kan få sina exponat upplagda på NETEX utan kostnad. Den som vill stödja NETEX verksamhet är istället välkommen att lämna en gåva.

Luftskeppet Bodensee i Stockholm
Svenska vykortsföreningens nyhetsbrev tipsar om webbplatsen filmarkivet.se där diverse gamla dokumentärfilmer finns fritt tillgängliga. Bland annat uppmärksammas en ”Veckorevy” från oktober 1919 som visar luftskeppet Bodensees besök i Stockholm. Titta gärna på filmen tillsammans med Hans-Ove Aldenbrinks samling om Bodensee!

Nytt på NETEX: Gilla broar!
Staffan Lagergrens open-exponat visar brobyggnadskonstens utveckling genom historien, olika typer av broar, broars betydelse för samhällsutvecklingen, och broar som symboler för samverkan och utbyte mellan folk och länder. Alla gillar broar!

Uppdaterat: Världens första brevkort
Världens första brevkort såg dagens ljus i Österrike i oktober 1869. Lars-Olof Nilsson har specialstuderat kortet i ett helsaksexponat. Exponatet är nu uppdaterat till den version på sju ramar som visades på utställningen Övebria 2019 i Österrike i samband med brevkortets 150-årsjubileum.

Uppdaterat: Posthistoria för vykortssamlare
”Posthistoria för vykortssamlare” är en lättsam genomgång av posthistoriskt intressanta aspekter som man kan hitta på vykort från tiden runt sekelskiftet 1900. Per Gustafson har utökat sitt exponat till åtta ramar inför Postex-utställningen 2020.

Nytt på NETEX: Vykort från Skara
Gamla vykort är ett trevligt sätt att dokumentera gångna tiders stadsmiljöer och att uppleva minnen från förr. Sven Wallén visar utdrag ur sin samling med vykort från Skara.

100 års postal dokumentation
Arne Forssén visar exempel på portoutvecklingen i Sverige under ett helt sekel, från 1858 då vapenmärkena i öresvalör infördes till 1957.

Postcensur och annan postkontroll
Staffan Karlssons exponat visar svensk postcensur och andra former av postrestriktioner från 1915 till 1990-talet. Fokus ligger på Allmänna Säkerhetstjänstens verksamhet under andra världskriget, med både öppen och hemlig censur.

Filatelistförbundet har tagit över NETEX
Posthistoriska nätverket, som drivit NETEX sedan starten år 2011, har överlåtit webbplatsen till Sveriges Filatelist-Förbund. Vi som arbetar med NETEX fortsätter som tidigare, och ser fram emot fortsatt gott samarbete med utställare, föreningar – och med Filatelistförbundet.

Baltiska utställningen
Baltiska utställningen i Malmö 1914 samlade utställare från Sverige, Danmark, Ryssland och Tyskland. Hans Uno Hanssons vykortsexponat dokumenterar utställningen och hur den avspeglade trender i tiden.

Järnvägspost mellan Malmö och Simrishamn
När järnvägen byggdes ut innebar det ändrade postvägar och ofta nya, flyttade och nedlagda postkontor. Hans Uno Hansson visar hur detta gick till på linjen Malmö-Simrishamn.

Great Britain Re-Directed Mail 1840-1901
Eftersänd post är alltid intressant för posthistoriker. Stefan Heijtz exponat visar eftersänd post i Storbritannien där avgiften har betalats med frimärken från att de första frimärkena gavs ut 1840 till slutet på drottning Victorias regeringstid 1901.

Interneringspost från andra världskriget
Under andra världskriget internerades tusentals utländska soldater i läger runt om i Sverige. Staffan Karlssons exponat med post till och från internerade soldater belyser denna historiska episod och dokumenterar samtidigt hanteringen av interneringspost.

Scoutrörelsens historia
Scouter är ett populärt tema bland motivsamlare. Steinar Halvorsens open-exponat visar några viktiga milstolpar i scoutrörelsens historia från starten 1907 fram till slutet av 1960-talet.

Helsakskort från hela världen
De första brevkorten gavs ut i Österrike-Ungern år 1869 och åren därefter spreds brevkorten över världen. Lars-Olof Nilsson visar helsakskort från samtliga 28 länder som gav ut sådana kort  fram till Världspostföreningens grundande hösten 1874.

Posthistoria från Östhammar
Poststämplar från nuvarande Östhammars kommun under perioden 1736–1952 är ämnet för Bo Erikssons fina hembygdssamling. På utställningen Ienecopia 2019 visade han för första gången upp resultatet av 35 års samlande.

Vykort med delad adressida
Per Gustafson har uppdaterat sitt posthistoriska exponat ”By a vertical line on the face” till den version som visades på Stockholmia 2019. Exponatet visar den postala oreda som rådde innan vykort med delad adressida blev tillåtna av Världspostföreningen.

Postfilateli
Giselher Naglitsch dokumenterar modern posthistoria i detta exponat om de tidiga postkassamaskinerna (PKM). En konsekvens av postkassamaskinernas införande var att många posttjänster inte längre redovisades med frimärken – därav beteckningen postfilateli!

Svenska helsakskort 1897-1925
Sten Flinkes helsaksexponat från Ienecopia-utställningen visar enkla och dubbla brevkort, oanvända och postalt använda, samt olika varianter.

Sveriges första porträttfrimärken
Tobias Rein har uppdaterat sitt exponat ”Oscar II – Sveriges första porträttfrimärken” till den version på fem ramar som visades på Postex 2019. Exponatet innehåller provtryck, nyanser, användningar på försändelser, olika typer av makuleringar och varianter.

Blandfrankeringar
Kjell Nilson visar blandfrankerade försändelser – där frimärken från svenska postverket gör sällskap med (fri)märken från andra länder, lokalpostföretag eller fraktföretag – i detta exponat från Ienecopia.

Ringtyp – nyanser, varianter och brev
På Ienecopia-utställningen premiärvisade Staffan Bengtsson sin nya ringtypssamling, med nyanser, ostämplade frimärken, brev och varianter från samtliga emissioner.

Andrées ballongexpedition till Nordpolen
På Ienecopia 2019 visade Hans-Ove Aldenbrink för första gången upp sin fascinerande samling av material om S. A. Andrées misslyckade Nordpolsexpedition 1897. Exponatet omfattar postala försändelser, vykort, foton och annat material med anknytning till expeditionen.

Spetsarnas historia
Margareta von Bahr berättar spetsarnas och spetsknypplingens fascinerande historia i denna samling, som vid utställningen Malmex 2018 belönades med guldmedalj och ”PostNord Open Trophy” för bästa open-exponat.

Sverige – förfalskningar
Expertrådet visar tre ramar från sin förfalskningssamling. Vi får se ett urval av förfalskade svenska frimärken, falska eller ritade stämplar, manipulerade påtryck och falska brev.

bannerpmvsidan1Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år
Föreningen Postmusei Vänner firade år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet anordnade Postmuseum en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Vi är mycket glada att nu, i samarbete med Postmuseum, kunna visa utställningen på NETEX.