Välkommen till NETEX!

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Posthistoriska nätverket, men är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om NETEX.

Nytt på Netex: Sverige – förfalskningar
Expertrådet visar tre ramar från sin förfalskningssamling. Vi får se ett urval av förfalskade svenska frimärken, falska eller ritade stämplar, manipulerade påtryck och falska brev.

Eftersänt och tilläggsfrankerat
Ofta kan man eftersända post utan att lägga till nytt porto, men ibland krävs tilläggsfrankering i samband med eftersändning. Det är temat för Roland Frahms samling.

Brevkortets posthistoria i Finland
Janne Sahlstein visar brevkortets utveckling i Finland, från de första helsakskorten 1871 fram till 1921, i sin mycket fina samling – direkt från den stora Finlandia-utställningen.

Spola kröken!
I Mats Söderbergs originella open-exponat presenteras nykterhetsrörelsen och andra aspekter av arbetet mot alkoholberoende. Exponatet ingår i Norrorts föreningsutställning.

Ringtyp Posthorn och Oskar II boktryck
Varför trycktes den sista utgåvan av Ringtyp med posthorn på baksidan? Den frågan och många andra får vi svar på i Staffan Bengtssons mycket informativa och lärorika presentation av utgåvorna Ringtyp Posthorn och Oskar II boktryck.

Frimärksspråk
I början av 1900-talet blev det populärt att använda ”frimärksspråk” för att skicka hemliga meddelanden. Vykort med nycklar till sådana hemliga språk såldes i flera länder. Per Gustafson berättar de tidiga frimärksspråkens historia i detta vykortsexponat.

Falklandsöarna
Stefan Heijtz är en internationell auktoritet när det gäller Falklandsöarnas filateli och posthistoria. Nu finns viktiga delar av hans omfattande samling på NETEX – frimärken, stämplar och posttaxor.

Luftskeppet Bodensee
Hans-Ove Aldenbrink berättar historien om det tyska luftskeppet Bodensee – en av två zeppelinare som befordrat post mellan Sverige och utlandet. Exponatet visar vykort, postgångna försändelser och annat material med anknytning till Bodensee.

Stefan Heijtz samlingar på NETEX
Få svenska samlare har byggt upp internationella utställningsexponat på så många olika områden som Stefan Heijtz, och vi är mycket glada att få visa hans samlingar på NETEX. I ett första steg har vi lagt upp traditionella exponat från Kanada, Spanien och USA samt posthistoriska exponat från Barbados, Färöarna, Puerto Rico, St Helena och den svenska Sydpolsexpeditionen 1901–1903.

Stockholmsutställningen 1930
Stockholmsutställningen 1930 blev känd som funktionalismens genombrott i Sverige. Arne Forssén visar vykort med motiv från utställningen och försändelser med utställningens poststämplar.

Posten i Vätö socken
Karin Svahn berättar om posten i Vätö socken och postgången till och från öarna. En härlig hembygdssamling, som kombinerar postalt material med vykort, kartor och fotografier.

bannerpmvsidan1Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år
Föreningen Postmusei Vänner firade år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet anordnade Postmuseum en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Vi är mycket glada att nu, i samarbete med Postmuseum, kunna visa utställningen på NETEX.

spets0Spetskompetens
Margareta von Bahr berättar spetsarnas och spetsknypplingens fascinerande historia i denna samling, som belönades med ”PostNord Open Trophy” för bästa open-exponat vid utställningen Hallfrim 2016.

Livet i byn6Livet i Byn
Vi är mycket glada att få visa det exponat som utan tvekan lockade fram flest skratt på utställningen Hallfrim 2016 – Sven-Olof Elisons underfundiga och humoristiska ”Livet i Byn”. Mycket nöje!

Netex har tre avdelningar
UTSTÄLLNINGEN för exponat som deltagit i jurybedömda utställningar
SALONGEN för tillfälliga utställningar och specialvisningar
FÖRENINGSGALLERIET för medlemmar i Posthistoriska nätverket