Välkommen till NETEX!

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Posthistoriska nätverket, men är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om NETEX.

Falklandsöarna
Stefan Heijtz är en internationell auktoritet när det gäller Falklandsöarnas filateli och posthistoria. Nu finns viktiga delar av hans omfattande samling på NETEX – frimärken, stämplar och posttaxor.

Luftskeppet Bodensee
Hans-Ove Aldenbrink berättar historien om det tyska luftskeppet Bodensee – en av två zeppelinare som befordrat post mellan Sverige och utlandet. Exponatet visar vykort, postgångna försändelser och annat material med anknytning till Bodensee.

Stefan Heijtz samlingar på NETEX
Få svenska samlare har byggt upp internationella utställningsexponat på så många olika områden som Stefan Heijtz, och vi är mycket glada att få visa hans samlingar på NETEX. I ett första steg har vi lagt upp traditionella exponat från Kanada, Spanien och USA samt posthistoriska exponat från Barbados, Färöarna, Puerto Rico, St Helena och den svenska Sydpolsexpeditionen 1901–1903.

Stockholmsutställningen 1930
Stockholmsutställningen 1930 blev känd som funktionalismens genombrott i Sverige. Arne Forssén visar vykort med motiv från utställningen och försändelser med utställningens poststämplar. Exponatet ingår i Norrorts föreningsutställning.

Uppdaterat: Vykort med delad adressida
Per Gustafson har uppdaterat sitt exponat inför utställningen Finlandia 2017. Exponatet visar den postala oreda som rådde innan vykorten med delade adressida blev tillåtna av Världspostföreningen.

Halmstads första poststämplar
Staffan Bengtsson berättar om Halmstads första poststämplar från den första raka stämpeln 1819 till och med medaljongperiodens stämplar med 1921 som avslutande år.

Posten i Vätö socken
Karin Svahn berättar om posten i Vätö socken och postgången till och från öarna. En härlig hembygdssamling, som kombinerar postalt material med vykort, kartor och fotografier.

Ny föreningsutställning
Vi är mycket glada att kunna presentera en ny föreningsutställning på NETEX. Norrorts Frimärksförening har under flera år samlat in scannade bilder av medlemmarnas samlingar, i första hand för att dokumentera utställda exponat. Dessa utgör nu grunden för den föreningsutställning som visas på NETEX. För närvarande ingår 27 samlingar av vitt skilda slag. Välkomna att titta!

ssbannerSödra Stambanan
När Södra Stambanan togs i bruk fick det stor betydelse för postbefordran i södra Sverige och till kontinenten. Audun Hanstveits samling visar posthantering och postala stämplar från Södra Stambanans postkupéexpeditioner under perioden 1864-1910.

bannerpmvsidan1Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år
Föreningen Postmusei Vänner firade år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet anordnade Postmuseum en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Vi är mycket glada att nu, i samarbete med Postmuseum, kunna visa utställningen på NETEX.

spets0Spetskompetens
Margareta von Bahr berättar spetsarnas och spetsknypplingens fascinerande historia i denna samling, som belönades med ”PostNord Open Trophy” för bästa open-exponat vid utställningen Hallfrim 2016.

Sverige – Tjänsteförsändelser 1920-1990
Den här detaljerade och omfångsrika presentationen av Tjänsteförsändelsernas användning under 70 år presenterades vid Hallfrim 2016. Valter Skenhalls egen inledning och synops ger goda anvisningar om hur exponatet ska ”läsas” och en nyttig inledning till detta posthistoriska fält.

Livet i byn6Livet i Byn
Vi är mycket glada att få visa det exponat som utan tvekan lockade fram flest skratt på utställningen Hallfrim 2016 – Sven-Olof Elisons underfundiga och humoristiska ”Livet i Byn”. Mycket nöje!

Netex har tre avdelningar
UTSTÄLLNINGEN för exponat som deltagit i jurybedömda utställningar
SALONGEN för tillfälliga visningar av mindre omfattande exponat
FÖRENINGSGALLERIET för medlemmar i Posthistoriska nätverket