Välkommen till NETEX!

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Posthistoriska nätverket, men är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om NETEX.

Nytt på NETEX: Stämplar från Enköpings kommun
I detta hembygdsexponat visar Bengt-Göran Österdahl poststämplar som använts vid postkontor i nuvarande Enköpings kommun och vid järnvägs- och ångbåtspostexpeditioner med Enköpingsanknytning.

Postfilateli
Giselher Naglitsch dokumenterar modern posthistoria i detta enramsexponat om de tidiga postkassamaskinerna (PKM). En konsekvens av postkassamaskinernas införande var att många posttjänster inte längre redovisades med frimärken – därav beteckningen postfilateli!

Ryska frimärken använda i Finland
En del av de ryska myndigheternas försöka att ”förryska” Finland runt sekelskiftet 1900 var att ersätta de tidigare finska frimärkena med ryska. Sven Lindells exponat från Malmex 2018 dokumenterar användningen av ryska frimärken i Finland.

ssbannerSödra Stambanan
När Södra Stambanan togs i bruk fick det stor betydelse för postbefordran i södra Sverige och till kontinenten. Audun Hanstveit har dokumenterat Södra Stambanans postkupéexpeditioner under perioden 1864-1913 i ett exponat från Malmex 2018.

Sveriges första porträttfrimärken
På Malmex 2018 visade Tobias Rein för första gången sitt exponat ”Sveriges första porträttfrimärken – Oscar II boktryck och koppartryck 1885-1911”. Exponatet innehåller provtryck, nyanser, användningar på försändelser, olika typer av makuleringar och varianter.

Adressproblem och postal automation
Kjell Arvidsson har letat i gömmorna och hittat två spännande exponat som inte varit utställda sedan slutet av 1990-talet. Men nu finns de att se på NETEX! Det ena handlar om adressproblem och eftersändningar av olika slag, det andra om postal automation.

Uppdaterat: Brevkortets posthistoria i Sverige 1872-1911
Vi fortsätter lägga upp förhandsvisningar inför utställningen Malmex 2018. Tomas Karlsson ha gjort en helt ny montering av sitt exponat om de svenska brevkortens posthistoria, från de första helsakskorten år 1872 till fram till vykortens storhetstid i början av 1900-talet.

Uppdaterat: Svensk posthistoria 1892-1912
Ännu ett exponat från Malmex 2018 finns nu på plats på NETEX. Per Gustafson visar en ny version av sin samling svensk posthistoria från tiden runt sekelskiftet 1900.

Estonians outside Estonia
EstEx18 ställde Mats Söderberg ut sitt exponat Estonians outside Estonia 1944-1991. Det är med mycket stor glädje som NETEX kan presentera hela monteringen i fem ramar.

Kampen för kvinnlig rösträtt
Nu finns vykortsexponatet Kampen för kvinnlig rösträtt tillgängligt på NETEX. Exponatet kommer att ställas ut regionalt i Malmö och är det första exponat från MALMEX 2018 som presenteras på NETEX.

Svensk förfilateli
Vi är glada att hälsa en amerikansk samlarkollega välkommen till NETEX. Alan Warren visar sin fina samling av svensk förfilateli – kurirbrev, kronopost, militärpost, allmän post och ankommande post från utlandet. Exponatet sträcker sig från tidigt 1600-tal fram till 1860-talet.

Ur Föreningsgalleriet: Skånsk lokalpost
Det finns mycket spännande att se i NETEX föreningsgalleri. Ett exempel är Lars Haagens samling av skånsk lokalpost 1888-1947. Lokalpostmärken, försändelser och annat posthistoriskt material visas från de tio lokalposter som var verksamma i Skåne.

Sverige – förfalskningar
Expertrådet visar tre ramar från sin förfalskningssamling. Vi får se ett urval av förfalskade svenska frimärken, falska eller ritade stämplar, manipulerade påtryck och falska brev.

Eftersänt och tilläggsfrankerat
Ofta kan man eftersända post utan att lägga till nytt porto, men ibland krävs tilläggsfrankering i samband med eftersändning. Det är temat för Roland Frahms samling.

Brevkortets posthistoria i Finland
Janne Sahlstein visar brevkortets utveckling i Finland, från de första helsakskorten 1871 fram till 1921, i sin mycket fina samling – direkt från den stora Finlandia-utställningen.

Falklandsöarna
Stefan Heijtz är en internationell auktoritet när det gäller Falklandsöarnas filateli och posthistoria. Nu finns viktiga delar av hans omfattande samling på NETEX – frimärken, stämplar och posttaxor.

Stockholmsutställningen 1930
Stockholmsutställningen 1930 blev känd som funktionalismens genombrott i Sverige. Arne Forssén visar vykort med motiv från utställningen och försändelser med utställningens poststämplar.

Posten i Vätö socken
Karin Svahn berättar om posten i Vätö socken och postgången till och från öarna. En härlig hembygdssamling, som kombinerar postalt material med vykort, kartor och fotografier.

bannerpmvsidan1Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år
Föreningen Postmusei Vänner firade år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet anordnade Postmuseum en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Vi är mycket glada att nu, i samarbete med Postmuseum, kunna visa utställningen på NETEX.

NETEX har två huvudavdelningar
UTSTÄLLNINGEN för exponat som deltagit i jurybedömda utställningar
FÖRENINGSGALLERIET med utställningar som anordnats av olika föreningar i samarbete med NETEX