Välkommen till NETEX!

Netex är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Sveriges Filatelist-Förbund och är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om Netex.

Användning av porto 1–16 öre
Portosatserna har varierat genom åren och ibland hamnat på udda belopp. Per Bunnstad har försökt hitta postavgifter från 1 till 16 öre i sitt bidrag till SSPD:s jubileumsutställning.

Portohöjningen i juni 1918
I juni 1918 höjde svenska posten flera porton med kort varsel, vilket gjorde att det blev bråttom att ta fram nya frankotecken. Tomas Karlsson visar och berättar i detta exponat från SSPD:s jubileumsutställning.

Kronopoststämplar 1720–1873
I Sverige fanns länge två parallella postsystem – den allmänna posten och kronoposten. Kronoposten hanterade tjänstepost mellan olika myndigheter och ämbetsmän. På SSPD:s jubileumsutställning visar Ulf Stenquist utdrag ur en utställningssamling med kronopoststämplar.

Gustaf V 80 år
År 1938 fyllde kung Gustaf V 80 år, och posten firade med en jubileumsutgåva – tre frimärken och dessutom ett helsakskort där valörstämpeln var en förstorad version av frimärksbilden. Både frimärkena och kortet ingår i Valter Skenhalls exponat.

Kanadensisk luftpost
Det första exponatet i utställningsklassen ”aerofilateli” har landat på Netex – Per-Olof Janssons samling tidig kanadensisk luftpost. Temat är luftpostförsändelser från Kanada till världens alla hörn, med fokus på flygrutter och portotaxor.

Svenska frankoetiketter
Mellan 1981 och 2004 användes i Sverige särskilda frankoetiketter för att betala rabatterade porton för bland annat böcker. Gunnar Dahlstrand har dokumenterat dessa etiketter i ett enramsexponat.

SSPD 50 år – jubileumsutställning på Netex
Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation, SSPD, firar 50-årsjubileum i år. Det firar de bland annat med en jubileumsutställning med smakprov ur medlemmarnas samlingar. Utställningen visar olika sätt att samla, dokumentera och ställa ut svensk posthistoria.

Svenska lågvalörer
År 1892 utkom den första svenska frimärksserien med enbart lågvalörer – tvåfärgad siffertyp. Nästa serie med lågvalörer var av typen lilla riksvapnet. Sven-Erik Holmedals exponat presenterar dessa två utgåvor.

Svenska Amerikalinjens aerogram
Svenska Amerikalinjen (SAL) är välkänd bland filatelister. Rederiet tryckte bland annat upp egna aerogram för fartygens passagerare. Dessa aerogram är temat för Gunnar Dahlstrands enramsexponat.

Svenska frankostämplar
Frankostämpling infördes i Sverige år 1926 och innebar ett nytt sätt att betala portot. Gunnar Dahlstrands exponat är en mycket kunskapsrik dokumentation av de två tidigaste typerna av svenska frankostämplar, modell 1926 och modell 1944.

Underfrankerade brev
När frimärken infördes i alltfler länder uppstod ett nytt postalt fenomen: underfrankerade brev. Göran Fredrikson visar stämplar som postförvaltningar runt om i Europa använde under tidig frimärkstid för att tala om att brev inte var tillräckligt frankerade.

Ny föreningsutställning: SFF i Göteborg
En ny föreningsutställning har öppnat. Denna gång är det SFF-föreningen i Göteborg som presenterar exempel på medlemmarnas samlande. Ett tiotal exponat ingår från start och förhoppningen är att fler ska komma till efter hand.

Uppdaterat: Scoutrörelsens historia
Scouter är ett populärt tema bland motivsamlare. Steinar Halvorsens open-exponat visar några viktiga milstolpar i scoutrörelsens historia från starten 1907 fram till mitten av 1950-talet.

Uppdaterat: Vykort med frimärksspråk
I början av 1900-talet blev det populärt att använda ”frimärksspråk” för att skicka hemliga meddelanden. Vykort med nycklar till sådana hemliga språk såldes i flera länder. Per Gustafson berättar de tidiga frimärksspråkens historia i sitt vykortsexponat.

Ny föreningsutställning: Värnamo Filatelistförening
Värnamo Filatelistförening har startat en föreningsutställning på Netex. Först ut är Per Bunnstad med två exponat, bland annat ”Frimärkssamlarens Värnamo” som beskriver föreningens verksamhet. Utställningen kommer att fyllas på med nya exponat allteftersom.

Skriftspråkens historia
I ett fascinerande open-exponat berättar Kalman Papp om skriftspråkens utveckling genom tiderna, från hieroglyfer och andra tidiga bild- och symbolspråk via alfabet där tecknen representerade enskilda ljud eller stavelser, fram till dagens streckkoder, QR-koder och emojis.

Rysk censur i Finland 1914–1917
Staffan Karlsson visar inrikes och utrikes post som censurerats i Finland, från första världskrigets utbrott sommaren 1914 till Finlands oavhängighetsförklaring i december 1917.

Kameler
I detta open-exponat berättar Lars-Ove Pehrsson – och dromedaren Kamelia – om kamelernas liv och leverne. Kamelerna har länge använts för transporter, men de har också hjälpt människan på andra sätt.

Gilla broar!
Staffan Lagergrens open-exponat visar brobyggnadskonstens utveckling genom historien, olika typer av broar, broars betydelse för samhällsutvecklingen, och broar som symboler för samverkan och utbyte mellan folk och länder. Alla gillar broar!

Världens första brevkort
Världens första brevkort såg dagens ljus i Österrike i oktober 1869. Lars-Olof Nilsson har specialstuderat kortet i ett helsaksexponat. Exponatet är nu uppdaterat till den version på sju ramar som visades på utställningen Övebria 2019 i Österrike i samband med brevkortets 150-årsjubileum.

Vykort från Skara
Gamla vykort är ett trevligt sätt att dokumentera gångna tiders stadsmiljöer och att uppleva minnen från förr. Sven Wallén visar utdrag ur sin samling med vykort från Skara.

100 års postal dokumentation
Arne Forssén visar exempel på portoutvecklingen i Sverige under ett helt sekel, från 1858 då vapenmärkena i öresvalör infördes till 1957.

Järnvägspost mellan Malmö och Simrishamn
När järnvägen byggdes ut innebar det ändrade postvägar och ofta nya, flyttade och nedlagda postkontor. Hans Uno Hansson visar hur detta gick till på linjen Malmö-Simrishamn.

Great Britain Re-Directed Mail 1840-1901
Eftersänd post är alltid intressant för posthistoriker. Stefan Heijtz exponat visar eftersänd post i Storbritannien där avgiften har betalats med frimärken från att de första frimärkena gavs ut 1840 till slutet på drottning Victorias regeringstid 1901.

Posthistoria från Östhammar
Poststämplar från nuvarande Östhammars kommun under perioden 1736–1952 är ämnet för Bo Erikssons fina hembygdssamling. På utställningen Ienecopia 2019 visade han för första gången upp resultatet av 35 års samlande.

Spetsarnas historia
Margareta von Bahr berättar spetsarnas och spetsknypplingens fascinerande historia i denna samling, som vid utställningen Malmex 2018 belönades med guldmedalj och ”PostNord Open Trophy” för bästa open-exponat.

bannerpmvsidan1Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år
Föreningen Postmusei Vänner firade år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet anordnade Postmuseum en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Vi är mycket glada att nu, i samarbete med Postmuseum, kunna visa utställningen på Netex.