Välkommen till NETEX!

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Sveriges Filatelist-Förbund och är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om NETEX.

Nytt på Netex: Svenska lågvalörer
År 1892 utkom den första svenska frimärksserien med enbart lågvalörer – tvåfärgad siffertyp. Nästa serie med lågvalörer var av typen lilla riksvapnet. Sven-Erik Holmedals exponat presenterar dessa två utgåvor.

Nytt på Netex: Svenska Amerikalinjens aerogram
Svenska Amerikalinjen (SAL) är välkänd bland filatelister. Rederiet tryckte bland annat upp egna aerogram för fartygens passagerare. Dessa aerogram är temat för Gunnar Dahlstrands enramsexponat.

Nytt på Netex: Svenska frankostämplar
Frankostämpling infördes i Sverige år 1926 och innebar ett nytt sätt att betala portot. Gunnar Dahlstrands exponat är en mycket kunskapsrik dokumentation av de två tidigaste typerna av svenska frankostämplar, modell 1926 och modell 1944.

Nytt på Netex: Underfrankerade brev
När frimärken infördes i alltfler länder uppstod ett nytt postalt fenomen: underfrankerade brev. Göran Fredrikson visar stämplar som postförvaltningar runt om i Europa använde under tidig frimärkstid för att tala om att brev inte var tillräckligt frankerade.

Ny föreningsutställning: SFF i Göteborg
En ny föreningsutställning har öppnat. Denna gång är det SFF-föreningen i Göteborg som presenterar exempel på medlemmarnas samlande. Ett tiotal exponat ingår från start och förhoppningen är att fler ska komma till efter hand.

Uppdaterat: Scoutrörelsens historia
Scouter är ett populärt tema bland motivsamlare. Steinar Halvorsens open-exponat visar några viktiga milstolpar i scoutrörelsens historia från starten 1907 fram till mitten av 1950-talet.

Uppdaterat: Vykort med frimärksspråk
I början av 1900-talet blev det populärt att använda ”frimärksspråk” för att skicka hemliga meddelanden. Vykort med nycklar till sådana hemliga språk såldes i flera länder. Per Gustafson berättar de tidiga frimärksspråkens historia i sitt vykortsexponat.

Ny föreningsutställning: Värnamo Filatelistförening
Värnamo Filatelistförening har startat en föreningsutställning på NETEX. Först ut är Per Bunnstad med två exponat, bland annat ”Frimärkssamlarens Värnamo” som beskriver föreningens verksamhet. Utställningen kommer att fyllas på med nya exponat allteftersom.

Skriftspråkens historia
I ett fascinerande open-exponat berättar Kalman Papp om skriftspråkens utveckling genom tiderna, från hieroglyfer och andra tidiga bild- och symbolspråk via alfabet där tecknen representerade enskilda ljud eller stavelser, fram till dagens streckkoder, QR-koder och emojis.

Rysk censur i Finland 1914–1917
Staffan Karlsson visar inrikes och utrikes post som censurerats i Finland, från första världskrigets utbrott sommaren 1914 till Finlands oavhängighetsförklaring i december 1917.

Kameler
I detta open-exponat berättar Lars-Ove Pehrsson – och dromedaren Kamelia – om kamelernas liv och leverne. Kamelerna har länge använts för transporter, men de har också hjälpt människan på andra sätt.

Allierad postcensur i Tyskland 1945-50
Efter andra världskrigets slut var Tyskland uppdelat i fyra ockupationszoner – en amerikansk, en brittisk, en fransk och en sovjetisk. Staffan Karlssons exponat dokumenterar den censur som tillämpades på post till och från dessa zoner under flera år efter kriget.

Krigsfångepost
Under första världskriget satt över 2,5 miljoner krigsfångar i fångläger runt om Tyskland. Censur- och lägerstämplar är kända från cirka 300 av dessa. I Staffan Karlssons posthistoriska exponat visas ett urval.

NETEX blir medlemsförmån för SFF-utställare
SFF:s förbundsstyrelse har beslutat att ta bort utställaravgiften på NETEX för medlemmar i Sveriges Filatelistförbund. Det innebär att medlemmar som ställer ut på jurybedömda utställningar kan få sina exponat upplagda på NETEX utan kostnad. Den som vill stödja NETEX verksamhet är istället välkommen att lämna en gåva.

Gilla broar!
Staffan Lagergrens open-exponat visar brobyggnadskonstens utveckling genom historien, olika typer av broar, broars betydelse för samhällsutvecklingen, och broar som symboler för samverkan och utbyte mellan folk och länder. Alla gillar broar!

Världens första brevkort
Världens första brevkort såg dagens ljus i Österrike i oktober 1869. Lars-Olof Nilsson har specialstuderat kortet i ett helsaksexponat. Exponatet är nu uppdaterat till den version på sju ramar som visades på utställningen Övebria 2019 i Österrike i samband med brevkortets 150-årsjubileum.

Vykort från Skara
Gamla vykort är ett trevligt sätt att dokumentera gångna tiders stadsmiljöer och att uppleva minnen från förr. Sven Wallén visar utdrag ur sin samling med vykort från Skara.

100 års postal dokumentation
Arne Forssén visar exempel på portoutvecklingen i Sverige under ett helt sekel, från 1858 då vapenmärkena i öresvalör infördes till 1957.

Filatelistförbundet har tagit över NETEX
Posthistoriska nätverket, som drivit NETEX sedan starten år 2011, har överlåtit webbplatsen till Sveriges Filatelist-Förbund. Vi som arbetar med NETEX fortsätter som tidigare, och ser fram emot fortsatt gott samarbete med utställare, föreningar – och med Filatelistförbundet.

Järnvägspost mellan Malmö och Simrishamn
När järnvägen byggdes ut innebar det ändrade postvägar och ofta nya, flyttade och nedlagda postkontor. Hans Uno Hansson visar hur detta gick till på linjen Malmö-Simrishamn.

Great Britain Re-Directed Mail 1840-1901
Eftersänd post är alltid intressant för posthistoriker. Stefan Heijtz exponat visar eftersänd post i Storbritannien där avgiften har betalats med frimärken från att de första frimärkena gavs ut 1840 till slutet på drottning Victorias regeringstid 1901.

Posthistoria från Östhammar
Poststämplar från nuvarande Östhammars kommun under perioden 1736–1952 är ämnet för Bo Erikssons fina hembygdssamling. På utställningen Ienecopia 2019 visade han för första gången upp resultatet av 35 års samlande.

Postfilateli
Giselher Naglitsch dokumenterar modern posthistoria i detta exponat om de tidiga postkassamaskinerna (PKM). En konsekvens av postkassamaskinernas införande var att många posttjänster inte längre redovisades med frimärken – därav beteckningen postfilateli!

Sveriges första porträttfrimärken
Tobias Rein har uppdaterat sitt exponat ”Oscar II – Sveriges första porträttfrimärken” till den version på fem ramar som visades på Postex 2019. Exponatet innehåller provtryck, nyanser, användningar på försändelser, olika typer av makuleringar och varianter.

Spetsarnas historia
Margareta von Bahr berättar spetsarnas och spetsknypplingens fascinerande historia i denna samling, som vid utställningen Malmex 2018 belönades med guldmedalj och ”PostNord Open Trophy” för bästa open-exponat.

bannerpmvsidan1Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år
Föreningen Postmusei Vänner firade år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet anordnade Postmuseum en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Vi är mycket glada att nu, i samarbete med Postmuseum, kunna visa utställningen på NETEX.