Välkommen till NETEX!

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Posthistoriska nätverket, men är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om NETEX.

Nytt på NETEX: Estonians outside Estonia
EstEx18 kommer Mats Söderberg att ställa ut sitt exponat Estonians outside Estonia 1944-1991. Det är med mycket stor glädje som NETEX redan nu kan presentera hela monteringen i fem ramar.

Nytt på NETEX: Kampen för kvinnlig rösträtt
Nu finns vykortsexponatet Kampen för kvinnlig rösträtt tillgängligt på NETEX. Exponatet kommer att ställas ut regionalt i Malmö och är det första exponat från MALMEX 2018 som presenteras på NETEX.

Välkomna till Malmex 2018!
Malmex 2018 är årets stora frimärksutställning i Sverige. Den äger rum i Malmö i månadsskiftet augusti-september. Utställare på Malmex 2018 är mycket välkomna att visa sina exponat även på NETEX. Kontakta oss på info@netex.se!

Svensk förfilateli
Vi är glada att hälsa en amerikansk samlarkollega välkommen till NETEX. Alan Warren visar sin fina samling av svensk förfilateli – kurirbrev, kronopost, militärpost, allmän post och ankommande post från utlandet. Exponatet sträcker sig från tidigt 1600-tal fram till 1860-talet.

Ur Föreningsgalleriet: Skånsk lokalpost
Det finns mycket spännande att se i NETEX föreningsgalleri. Ett exempel är Lars Haagens samling av skånsk lokalpost 1888-1947. Lokalpostmärken, försändelser och annat posthistoriskt material visas från de tio lokalposter som var verksamma i Skåne.

Sverige – förfalskningar
Expertrådet visar tre ramar från sin förfalskningssamling. Vi får se ett urval av förfalskade svenska frimärken, falska eller ritade stämplar, manipulerade påtryck och falska brev.

Eftersänt och tilläggsfrankerat
Ofta kan man eftersända post utan att lägga till nytt porto, men ibland krävs tilläggsfrankering i samband med eftersändning. Det är temat för Roland Frahms samling.

Brevkortets posthistoria i Finland
Janne Sahlstein visar brevkortets utveckling i Finland, från de första helsakskorten 1871 fram till 1921, i sin mycket fina samling – direkt från den stora Finlandia-utställningen.

Spola kröken!
I Mats Söderbergs originella open-exponat presenteras nykterhetsrörelsen och andra aspekter av arbetet mot alkoholberoende. Exponatet ingår i Norrorts föreningsutställning.

Ringtyp Posthorn och Oskar II boktryck
Varför trycktes den sista utgåvan av Ringtyp med posthorn på baksidan? Den frågan och många andra får vi svar på i Staffan Bengtssons mycket informativa och lärorika presentation av utgåvorna Ringtyp Posthorn och Oskar II boktryck.

Frimärksspråk
I början av 1900-talet blev det populärt att använda ”frimärksspråk” för att skicka hemliga meddelanden. Vykort med nycklar till sådana hemliga språk såldes i flera länder. Per Gustafson berättar de tidiga frimärksspråkens historia i detta vykortsexponat.

Falklandsöarna
Stefan Heijtz är en internationell auktoritet när det gäller Falklandsöarnas filateli och posthistoria. Nu finns viktiga delar av hans omfattande samling på NETEX – frimärken, stämplar och posttaxor.

Luftskeppet Bodensee
Hans-Ove Aldenbrink berättar historien om det tyska luftskeppet Bodensee – en av två zeppelinare som befordrat post mellan Sverige och utlandet. Exponatet visar vykort, postgångna försändelser och annat material med anknytning till Bodensee.

Stockholmsutställningen 1930
Stockholmsutställningen 1930 blev känd som funktionalismens genombrott i Sverige. Arne Forssén visar vykort med motiv från utställningen och försändelser med utställningens poststämplar.

Posten i Vätö socken
Karin Svahn berättar om posten i Vätö socken och postgången till och från öarna. En härlig hembygdssamling, som kombinerar postalt material med vykort, kartor och fotografier.

bannerpmvsidan1Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år
Föreningen Postmusei Vänner firade år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet anordnade Postmuseum en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Vi är mycket glada att nu, i samarbete med Postmuseum, kunna visa utställningen på NETEX.

spets0Spetskompetens
Margareta von Bahr berättar spetsarnas och spetsknypplingens fascinerande historia i denna samling, som belönades med ”PostNord Open Trophy” för bästa open-exponat vid utställningen Hallfrim 2016.

Netex har tre avdelningar
UTSTÄLLNINGEN för exponat som deltagit i jurybedömda utställningar
SALONGEN för tillfälliga utställningar och specialvisningar
FÖRENINGSGALLERIET för medlemmar i Posthistoriska nätverket