Välkommen till NETEX!

Netex är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Sveriges Filatelistförbund och är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om Netex.

Herr Melin berättar
I Sten-Anders Smeds motivexponat från NorrPhil 2022 berättar Herr Melin om sitt liv som hermelin och om människornas syn på hermelinerna – inte minst på de exklusiva hermelinskinnen.

Finland – Åtta sekel till frihet
Thorbjörn Perssons vykortsexponat berättar finsk historia under åtta sekel. Först 600 år som Sveriges östra rikshalva, sedan drygt 100 år som ryskt storfurstendöme, och nu ytterligare ett drygt sekel som självständigt land.

Lokalpost befordrad av postverket
År 1861 införde postverket särskilda lokalporton i hela Sverige. Arne Forsséns exponat från NorrPhil visar försändelser med lokalporto från 1860-talet till 1940-talet.

Tips om Netex
I filatelistförbundets tidskrift Filatelisten har vi inlett en artikelserie med tips om sevärda exponat på Netex. Vi börjar med tips från oss som arbetar med Netex. Först ut, i nummer 7/2022, är Per Gustafson. Han tipsar om Posten i Vätö socken, Ovala tjänstestämplar och Gustav II Adolf 20 öre blå.

Exponat från NorrPhil är välkomna till Netex!
Vi tackar arrangörerna av NorrPhil 2022 för en väl genomförd utställning. De utställare som vill är välkomna att även visa sina exponat på Netex!

Blandfrankeringar
Kjell Nilson visar blandfrankerade försändelser – där frimärken från svenska postverket gör sällskap med (fri)märken från andra länder, lokalpostföretag eller fraktföretag – i sitt exponat från utställningen Liberec 2022.

Vätterbygdens historia
På utställningen NorrPhil 2022 visar Hans-Ove Aldenbrink ett nytt open-exponat om Vätterbygdens historia. Han hoppas att det kan inspirera nya samlare och utställare att visa upp sin hembygd.

Vykort med frimärksspråk
I början av 1900-talet blev det populärt att använda ”frimärksspråk” för att skicka hemliga meddelanden. Vykort med nycklar till sådana hemliga språk såldes i flera länder. Per Gustafson berättar de tidiga frimärksspråkens historia i sitt vykortsexponat på utställningen NorrPhil.

Norge – Sverige
Per Bunnstad har lagt upp ännu ett av sina fina vykortsexponat på Netex. Denna gång handlar det om grannländerna Norge och Sverige, och samhörigheten länderna emellan. Senast Per visade exponatet på en utställning var lämpligt nog i Norge, på Nordia-utställningen i Sarpsborg 2019.

Posten och kriget
Under andra världskriget och åren därefter påverkades både inrikes posttrafik och utrikes postutväxling på olika sätt. Kjell Nilson har uppdaterat sitt exponat ”The Swedish Mail and the War” till den version som visas på utställningen London 2022.

Frimärksreklam och Uno Söderberg
I ett openexponat från Eslövia 2021 berättar Gunnar Dahlstrand om Uno Söderberg, föreståndare för Postverkets frankoteckenexpedition för samlare (P.F.F.S.), och hur han gjorde reklam för svenska frimärken.

Postal cards before GPU 1874
Lars-Olof Nilssons exponat om brevkortens tidiga historia är nu uppdaterat till den version om 8 ramar som visades på Eslövia 2021.

Posthistoria från Östhammar
Poststämplar från nuvarande Östhammars kommun under perioden 1736–1952 är ämnet för Bo Erikssons fina hembygdssamling. Nu är den uppdaterad till den version som visades på Eslövia 2021.

Blandfrankeringar
Kjell Nilson visar blandfrankerade försändelser, där frimärken från svenska postverket gör sällskap med (fri)märken från andra länder, lokalpostföretag eller fraktföretag. Hans exponat är nu uppdaterat från tre ramar till de fem ramar som visades på Eslövia 2021.

Vykort från solskensolympiaden
Per Bunnstad skildrar de olympiska spelen i Stockholm år 1912 i ett vykortsexponat från Eslövia 2021. Tyvärr har inte det vinnande verket i tävlingsklassen måleri bevarats för eftervärlden, men vi får se många andra charmiga idrottsbilder från tidigt 1900-tal!

Lokalpost och alternativ postbefordran
Leif Bergmans posthistoriska exponat på Eslövia 2021 visar lokalpost och olika former av alternativ postbefordran vid sidan av postmonopolet från perioden 1855-1925.

Botanik från A till Ö
Göran Filipssons open-exponat visar en växt för varje bokstav i alfabetet, utvalda ur en stor motivsamling – frimärken, bilder och annat material, samt information om de olika växterna.

Det forntida Egypten
Kalman Papps open-exponat tar oss med till det forntida Egypten – pyramider och sfinxer, gudar och faraoner, hieroglyfer och symboler. Nu uppdaterat till den version som kommer att visas på Eslövia 2021.

Kristen tro i frimärksformat
Göran Modén visar tre exponat om kristen tro i Motivsamlarnas föreningsutställning. Svenska kyrkan beskriver hur kristendomen kom till Sverige och hur den präglat det svenska samhället. St. Paul brought Christ to the world skildrar Paulus liv och verk, och Martin Luther och reformationen berättar om den store reformatorn.

Kvinnlig rösträtt i 100 år
I år är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i val till Sveriges riksdag. Detta uppmärksammas i aktuella artiklar i både Filatelisten och Nordisk Filateli – och i Tomas Karlsson fina vykortsexponat om kampen för kvinnlig rösträtt.

Gustaf V 80 år
I senaste numret av Nordisk Filateli beskriver Valter Skenhall sitt utställningsexponat om utgåvan Gustaf V 80 år. Både frimärken i tre valörer och ett brevkort ingår i exponatet, som går att se här.

Tove Janssons mumintroll
En av Motivsamlarnas finska medlemmar, Ulla Kemppilä, berättar om mumintrollen och livet i Mumindalen i ett enramsexponat. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.

Glasets mångfald
Giselher Naglitschs motivexponat berättar vad glas är, hur det tillverkas och hur det används – till nytta och fägring. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.

Medicinhistoria
Turid Veggeland berättar i sitt motivexponat om den medicinhistoriska utvecklingen ur en farmaceuts perspektiv. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.