Albert Schweitzer

Joel Yrlid

Exponatet berättar om Schweitzers liv som teolog, filosof, musiker och missionsläkare, och om hans kontakter med Sverige. Vi får följa hans liv i Tyskland och Frankrike, och hur han flyttade till Afrika där han byggde upp sjukhuset i Lambaréné i Gabon. Där fick han bland annat besök av den svenske fotografen Sven Nykvist som spelade in en film om Schweitzer – ”Vördnad för livet”. Exponatet ställdes senast ut med fem ramar på Bofilex 07, och har sedan utökats med ytterligare en ram. Exponatet visas i pdf-format.

Hela exponatet (stor fil) • Ram 1–2Ram 3–4Ram 5–6

Vykort från Albert Schweitzers livsverk, sjukhuset i Lambaréné.