Missionsflyg Ansgar

Eric Knutson berättar den fascinerande historien om Missionsflyg Ansgar och den passagerar- och postflygverksamhet som de kristna samfunden i Norden bedrev under åren 1945-50.

Som barn var Eric själv med på en av flygningarna, och han vill gärna ha kontakt med andra som har erfarenhet av Missionsflyg Ansgar. Han håller också gärna föredrag med bildvisning om ämnet. Kontaktuppgifter (telefonnummer) finns på den näst sista sidan i exponatet.