Austria, the Costume Issue 1948-1963

Per-Olof Jansson

Detta exponat är fokuserat på posthistoria från tidsperioden 1948-1963, då frimärkena i en omfattande brukserie med motiv av traditionella klädedräkter användes i Österrike.  Olika typer av postala tjänster, portoändringar, och färgändringar av de ingående valörerna illustreras.  Version Trelleborg 2023.  Exponatet visas som en pdf-fil.