The Baltic Expo in Malmö 1914

Hans Uno Hansson

Baltiska Utställningen var en utställning på tema konst, industry och hantverk som hölls i Malmö 1914, med utställare från Sverige, Danmark, Ryssland och Tyskland.  Detta vykortsexponat visar hur utställningen återspeglar tiden då den arrangerades.  Exponatet dokumenterar utställningen och dess bakgrund, hur den avslutades just när första världskriget bröt ut, och vad som återstår av utställningen idag.  Version Trelleborg 2023.  Exponatet visas som en pdf-fil.