Borås, Boras och Borös m.m.

Gunnar Dahlstrand

Exponatet visar hur det svenska postverket arbetade med frankostämplingsmaskiner i kassatjänsten från 1980-talet och framåt. Systemet byggde på att koppla samman en våg med ett datorprogram. Med några knapptryckningar kunde man få fram en etikett med det totala portot för alla i tjänsten förekommande typer av försändelser. Vi får se etiketter från maskiner av olika fabrikat, använda på olika postkontor. Systemet hade både förtjänster och brister – vilket exponatets lite udda titel vittnar om. Exponatet visas som en pdf-fil. (Version Trelleborg 2023)

Etikett för paketporto från en frankeringsmaskin av fabrikatet Frama, använd i Malmö.