Den organiserade filatelin i Sverige – en exposé

Mats Söderberg

Den 18 september samlades några herrar (!) i Stockholm till ett konstituerande sammanträde. Det var början till Sveriges Filatelistförbund, som i samband med världsutställningen Stockholmia 1986 firade sitt 100-årsjubileum. Det här exponatet vill berätta historien om den organiserade filatelin i Sverige – allt från begynnelsen 1886 via dess storhetstid på 1950- och 1960-talet, med bland annat Folket i Bilds Frimärksklubb som engagerade mer än 100 000 ungdomar, till dagens verksamhet (2012). Exponatet visas i pdf-format. (Version Baltex 2014)

Hela exponatet (stor fil) • Ram 1–2Ram 3–4Ram 5–6Ram 7–8