Gata upp och gata ner i Enköping vid förra sekelskiftet

Bengt-Göran Österdahl

Ett vykortsexponat uppbyggt av den äldsta typen av vykort, med odelad adressida, som beskriver en vandring genom Enköping från tiden fram till 1905. (Version Wernamo 2015)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4