Finland censurpost 1914–1917 – rysk censur

Staffan Karlsson

Under första världskriget censurerades både inrikes och utrikes post i Finland. Censuren utfördes vid tio olika censurorter. Exponatet visar censurstämplar och förslutningar som användes vid dessa orter, från krigsutbrottet sommaren 1914 fram till Finlands oavhängighetsförklaring i december 1917. (Version Hansaphil -98, Rostock/Tyskland)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8