För utställare

UTSTÄLLNINGEN

Med Utställningen vill vi skapa ett öppet arkiv av exponat som deltagit i jurybedömda utställningar. Syftet är att dokumentera och att sprida kunskap om filateli och posthistoria. Vi tar tacksamt emot både frivilliga anmälningar och tips om intressanta exponat som vi kan bjuda in. Bidrag till den permanenta utställningen lägger vi in löpande.

Den som vill visa ett exponat som fortfarande är under utveckling kan få det utbytt när en ny version kommer. Lägg gärna till en anmärkning om detta i den korta beskrivningen av exponatet.

FÖRENINGSGALLERIET

Föreningar är välkomna att anordna egna utställningar för sina medlemmar i samarbete med NETEX. Här finns inget krav på att samlingarna ska ha varit utställda tidigare, utan föreningen väljer själv vad man vill visa upp. Nya exponat kan sedan läggas till allteftersom. Kontakta info@netex.se. Medlemmar i posthistoriska nätverket har också möjlighet att visa upp sitt samlande.

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR och andra specialvisningar förekommer också. De annonseras separat.

Praktisk information

  • Blad / bilder scannas. Lämplig upplösning är 200 dpi. Format upp till A4 fungerar bra. Större format (t.ex. liggande A3) går också att lägga in, men då krävs i regel att tittaren använder förstoringsfunktionen.
  • Filformatet skall vara jpg eller JPEG. Ett alternativ (eller komplement) är att lägga upp hela exponatet som en pdf-fil.
  • Varje blad / bild skall namnges på ett sådant sätt att filerna hamnar i rätt ordning när de sorteras på namn (t.ex. ”Blad 1”, ”Blad 2”…).
  • Utöver bilderna är vi tacksamma för en kort beskrivning av exponatet.
  • Exponat skickas antingen via nätet (wetransfer.com eller bilagor i e-post) eller med vanligt post (cd eller usb-minne), efter anmälan och enligt överenskommelse genom info@netex.se

Om du är tekniskt osäker: bjud in en ungdom ur släkt- eller vänkretsen och be om hjälp de första gångerna. Bjud på något gott i gengäld och ni kommer att ha riktigt trevligt! Alternativ: i din klubb finns säkert någon som gärna hjälper dig på liknande villkor! Du kan alltid vända dig till oss med en fråga.

Det är tillåtet att visa exponat helt anonymt eller under alias.

Copyright för allt material tillhör utställaren. Frågor om kopiering eller annan användning kan sändas till info@netex.se som vidarebefordrar till utställaren. Det är inte tillåtet att citera utan att ange källa.

Ekonomi

Utställaravgiften är 50 kr per exponat – både för permanenta och tillfälliga visningar, och både för nya exponat och nya versioner av gamla exponat. Betala till bankgiro 264-6669 (mottagare: Posthistoriska nätverket) och ange NETEX samt utställarens namn.

NETEX drivs av Posthistoriska nätverket (org.nr 802461-2932) men hemsidan ligger på ett eget webbhotell och är således en egen utgiftspost. Utställaravgifter används för att bekosta hemsidan, medan arbetet med utställningarna görs ideellt av medlemmar i föreningen.