Gustav II Adolf, 20 öre blå, 1920

Claes Hederstierna

Exponatet visar detta tidiga bandmärke med pappersskillnader, färgvarianser, vattenmärken m.m. Tryckplåtens olika markeringar belyses. Även hur detta Sveriges första jubileumsfrimärke använts i olika portokombinationer o.dyl. samt använda stämpeltyper visas. (Version Baltex 2014)