Insufficiently Prepaid Cancellations from Europe pre UPU

Göran Fredrikson

När frimärken infördes uppstod en ny postal företeelse – underfrankerade brev. Här visas brev från olika europeiska länder med postala stämplar som anger att breven inte var tillräckligt frankerade. Tidsperioden är från frimärkenas införande i respektive land fram till år 1874, då Världspostföreningen fastställde gemensamma internationella porton. Exponatet är ett urval av blad ur en större utställningssamling, som visades på Stockholmia 2019.