Järnvägstjänstebrevkort från privata järnvägar

Gunnar Lithén

Flera järnvägsföretag tryckte upp egna tjänstebrevkort. Korten användes för tjänstemeddelanden till järnvägens egen personal och till andra järnvägar. De sändes också till företag och privatpersoner med meddelanden om att gods fanns att hämta på järnvägsstationen. Inom järnvägslinjen sändes korten ofrankerade. Kort till andra orter befordrades av postverket och krävde frankering. Här visas tjänstebrevkort från olika privata järnvägar.