Madeira Postal History 1778 – 1945

Björn Jonasson har dokumenterat nära tvåhundra års posthistoria från denna så omtyckta semesterö… (Version Hallfrim 2016)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8


Diplom och protokoll