En handstämpel för 2000-talet

En studie och klassificering av Nst 64

Av signaturen LKD

Under åren kring millennieskiftet genomgick den svenska posten omfattande förändringar, som kommit att kallas de största förändringarna i postens 400-åriga historia. Vid samma tid infördes en helt ny typ av handstämpel. Postens organisationsförändringar kom att återspeglas i den nya stämpeln. Detta posthistoriska stämpelexponat ger en övergripande bild av användningen och utvecklingen av normalstämpel 64, och presenterar ett förslag på klassificering. Exponatet visas som en pdf-fil.

Exponatet föreslår en klassificering av normalstämpel 64 i elva huvudgrupper. Bilden ovan visar sex av dessa. Klicka på bilden för att se exponatet och ta del av hela klassificeringen, och dessutom olika varianter, tidig användning, stämplar för speciella ändamål, med mera.