Ovala tjänstestämplar berättar om posten

Hans von Euler

Exponatet visar ovala tjänstestämplar, främst på dokument och försändelser, under tidsperioden 1918 – 1978. Avsikten är dels att belysa den rikliga variation som dessa stämplar uppvisar, i utförande och användning, och dels illustrera vad de – och de dokument där de förekommer – kan berätta om postverksamheten. (Version Huddex 2012)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6