Pingviner

Monica Jonsson

Detta open-exponat berättar om pingviner. Olika arter av pingviner, pingvinernas liv och leverne, pingviner i populärkulturen och – förstås! – pingviner i filatelin. (Version NorrPhil 2004)

Ram 1

Ram 2

Ram 3