Plättis och Röda ladan i Katrineholm

Arne Svensson

Två legendariska byggnader med många minnen för katrineholmsborna. För hundra år sedan, den 6 november 1912, invigdes ”Plättis” och ”Röda ladan”, den förra en skola för yrkesutbildning och den senare… här ska inte avslöjas mer. Arne Svensson tecknar i bild och ord ett fantastiskt kapitel (ut-)bildningshistoria.