Post-Philately – vad hände sen?

Giselher Naglitsch

I början av 1975 infördes postkassamaskiner (PKM). Det var en tidig datorisering av Postens kassahantering, som innebar att många posttjänster där betalning tidigare redovisats med frimärken kunde kvitteras i postkassamaskin. Exponatet dokumenterar med hjälp av försändelser, kvitton och andra dokument hur postkassamaskinerna användes för olika posttjänster. De avslutande bladen går på temat ”Vad hände sen?” (Version: Ienecopia 2019)

Ram 1

Ram 2

Ram 3