Posten Bornholm 1811-1950

Lars Haagen

Avsikten med exponatet är att visa den postala utvecklingen på Bornholm fram till 1965. Detta är ett urval av mina objekt. Det började 1996 med att jag samlade stämplade frimärken men övergick 1998 till att huvudsakligen visa dokument och alla slags försändelser. Där ingår även Christiansö vilken tillhör försvaret och inte Bornholms amt. (Version Gothex 2011)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5