Posten och postvägar i Uppland från postens inrättande till c:a 1885

Giselher Naglitsch

I begynnelsen var alla postvägar som utgick från Stockholm uppländska. Ett fåtal postanstalter och nya postvägar tillkom fram till 1874 då kronobrevbäringen drogs in. År 1875 inrättades inte mindre än 90 nya poststationer i Uppland. En mångfald nya postvägar inrättades och ändrades under de kommande åren. Endast en del av allt detta kan speglas i ett exponat på 5 ramsidor. (Version Hallfrim 2016)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5