Posthistoriska nätverket

Posthistoriska nätverket är en riksförening för internetfilateli inom Sveriges Filatelist-Förbund. Föreningen grundades år 2008 för att ge samlare en träffpunkt oberoende av tid och rum, som komplement till verksamheten i traditionella filateliklubbar. Starten var ett diskussionsforum, som år 2011 kompletterades med NETEX – Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet.

Föreningen kan kontaktas genom epost: info@posthistoria.nu