Posthistoriska nätverket

Posthistoriska nätverket är en riksförening för internetfilateli inom Sveriges Filatelist-Förbund. Föreningen grundades år 2008 för att ge samlare en träffpunkt oberoende av tid och rum, som komplement till verksamheten i traditionella filateliklubbar. Starten var ett diskussionsforum, som år 2011 kompletterades med NETEX – Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet.

Vid föreningens årsmöte 2019 beslöts att överlåta NETEX till Sveriges Filatelist-Förbund och därefter avveckla föreningen. Överlåtelsen av NETEX genomfördes under november månad 2019. Upplösningen av föreningen ska bekräftas av ett andra medlemsmöte i början av år 2020.

Föreningen kan kontaktas genom epost: info@posthistoria.nu