Postrestriktioner och säkerhetsåtgärder under krigs- och beredskapsförhållanden

Staffan Karlsson

Exponatet visar svensk postcensur och andra former av postkontroll från 1915 till 1990-talet. Fokus ligger på Allmänna Säkerhetstjänstens (STJ) verksamhet under andra världskriget, med både öppen och hemlig censur. Exponatet ger också exempel på bland annat valutakontroll, internerings- och flyktingpost samt post som returnerats på grund av krigshändelser.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8