Postsparbanken 1882 -1984

Kjell Arvidsson

Avsikten med detta exponat är, att visa Postsparbankens tillkomst, utveckling och verksamheten från 1882 till 1984, då banken firade 100 år, trots att den redan 1974 uppgått i Post- och Kreditbanken. Här framgår bl.a. hur man ansöker om motbok och gör insättningar på densamma, även hur man tar ut pengar samt hur ränteberäkning gick till. Olika typer av lönsparande, kvittenskuponger, blanketter, PS-kort, presentkort, tidskrifter och även lite viktig riktad reklam för Postsparbanken. Jag har valt att i möjligaste mån följa kronologisk ordning, för att få en så stor variation som möjligt av de utvalda objekten.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6