Silhuettutgåvan 1911/1912 inkl. provisorier

Leif Nilsson

Jón Sigurðsson (1811–1879) var talman i det isländska alltinget och den ledande personen i Islands frigörelse från Danmark. Vid hundraårsminnet av hans födelse utgavs Islands första jubileumsfrimärken, den så kallade silhuettutgåvan. Året efter, 1912, utgavs ytterligare några valörer i liknande utförande, med den nyligen avlidne kung Fredrik VIII:s porträtt. Exponatet visar de olika frimärksvalörerna inklusive påtryck, olika stämplar och användning på olika typer av försändelser. (Version Nordia 2023)

Exponatet visas som en pdf-fil.

Adressbrev till ett assurerat ”postsags”-paket till Danmark med 1 kr (Fredrik VIII) och 15 aur (Jón Sigurðsson) från silhuettutgåvan.