Skellefteåpost

Per-Erik Nilsson

Här presenteras Skellefteås postala historia från slutet av 1700-talet (då postanstalten hette Sunnanå) till tidigt 1900-tal. Berättelsen illustreras med stämplar, försändelser och flera intressanta postala dokument.

Presentationen visas som pdf-fil.