Sorgliga ting

Sören Eklöw

En samling postala försändelser som berättar om sorgliga ting. Olyckor, död, förstörelse och annat tråkigt. Elände, elände, elände! Ursprungligen var det 16 blad, men sorgligt nog saknas två blad i denna visning.