Svensk postal historia 1892-1912

Per Gustafson

Exponatet visar brev och försändelser som berättar postala historier. Historierna handlar om porton och posttjänster, om postala regler och rutiner, om eftersändningar, lösenbeläggningar, frankeringsregler, stämplar och annat som posthistoriker tycker är roligt. (Version Baltex 2014)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8

Källhänvisningar