Svensk posthistoria 1892–1912

Per Gustafson

Exponatet skildrar svensk posthistoria från perioden 1892–1912. Tonvikten ligger på postala tjänster och avgifter som redovisats med frimärken, och på de postala regler och rutiner som gällde för olika försändelseslag. Version Trelleborg 2023. Exponatet innehåller både A4-blad och A3-blad, och visas i pdf-format.